55 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 2024

To prestiżowy projekt o międzynarodowym zasięgu, łączy dzieci z całego świata, wspierając nieschematyczne postawy twórcze.

HARMONOGRAM

55 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 2024

To prestiżowy projekt o międzynarodowym zasięgu, łączy dzieci z całego świata, wspierając nieschematyczne postawy twórcze.

HARMONOGRAM

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Sponsorowany jest przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną (Biiku Bunka Kyokai) we współpracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem Japońskiej Edukacji Artystycznej oraz firmą Pentel Co., Ltd.

Globalny charakter

Każdego roku ponad 130.000 prac z całego świata.

Inspiruje do działania

Kształtuje postawę twórczą i krytyczny stosunek do sztuki.

Rozwija kreatywność

Mobilizuje do nieszablonowych rozwiązań plastycznych.

Kopalnia talentów

Pomaga odkryć młodych artystów.To prawdziwa galeria niezwykłości.

Rozbudza wrażliwość

Pomaga zrozumieć inność, stawiając ważne pytania.

Łączy wiele kultur

Zmienia perspektywę odbioru otaczającego świata.

O czym marzą dzieci?

Co je zajmuje, cieszy, martwi, a co fascynuje? Poznaj wolny od uprzedzeń, przepełniony szczerością i magią świat dziecka ukazany za pomocą kredek, ołówka, farb!
galeria 2023

Nagrody w Konkursie

W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym wyróżnione dzieci otrzymują prestiżowe medale
i certyfikaty, które stanowią dowód uznania
i motywują do dalszej pracy twórczej!

Klasyfikacja

Najwyższe wyróżnienie przyznawane jedynie dziesięciu autorom najlepszych prac z całego świata, to Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych Japonii.
Kolejne wyróżnienia to nagrody: Supreme Gold, Gold, Silver, Bronze oraz Pentel.

Zasady Konkursu

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Zapraszamy do inspirującej zabawy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę. Przyjmujemy tylko prace zgłoszone za pośrednictwem szkół i ośrodków dydaktycznych. Niech kolorowe pomysły zapełnią białe karty, tworząc nową historię sztuki!

Jaki jest temat pracy konkursowej?

Jak najbardziej dowolny! Niech zwycięży nieskrępowana sztucznymi ograniczeniami
i podziałami kreatywność. Dzieci wiedzą najlepiej,
o czym chcą opowiedzieć za pomocą plastycznych środków wyrazu! Kredkami, pastelami, farbami, ołówkiem – młodzi artyści sami decydują o wyborze narzędzi plastycznych!

Jaki jest dozwolony format pracy konkursowej?

Przyjmujemy niepublikowane wcześniej prace plastyczne o rozmiarach nie większych niż 54x38 cm.
Ze względu na ograniczenia transportowe nie akceptujemy realizacji trójwymiarowych oraz prac w formie fotografii, kserokopii lub wydruku.

Termin nadsyłania prac

Zbiórka prac potrwa od 1 września 2024 do 31 października 2024 roku

Sprawdź zasady zgłaszania prac w regulaminie konkursu 

pełny regulamin

Zasady Konkursu

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Zapraszamy do inspirującej zabawy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę. Przyjmujemy tylko prace zgłoszone za pośrednictwem szkół i ośrodków dydaktycznych. Niech kolorowe pomysły zapełnią białe karty, tworząc nową historię sztuki!

Jaki jest temat pracy konkursowej?

Jak najbardziej dowolny! Niech zwycięży nieskrępowana sztucznymi ograniczeniami
i podziałami kreatywność. Dzieci wiedzą najlepiej,
o czym chcą opowiedzieć za pomocą plastycznych środków wyrazu! Kredkami, pastelami, farbami, ołówkiem – młodzi artyści sami decydują o wyborze narzędzi plastycznych!

Jaki jest dozwolony format pracy konkursowej?

Przyjmujemy niepublikowane wcześniej prace plastyczne o rozmiarach nie większych niż 54x38 cm.
Ze względu na ograniczenia transportowe nie akceptujemy realizacji trójwymiarowych oraz prac w formie fotografii, kserokopii lub wydruku.

Termin nadsyłania prac

Zbiórka prac potrwa od 1 września 2024 do 31 października 2024 roku

Sprawdź zasady zgłaszania prac w regulaminie konkursu 

pełny regulamin

Harmonogram Konkursu

1.09.2024

Start Konkursu Plastycznego

31.10.2024

Ostateczny termin przyjmowania prac

11.2024

Wysyłka wszystkich prac do Japonii

01.2025
Ocena prac przez Jury
05.2025

Oczekiwanie na nagrody i dyplomy

06.2025

Wysyłka nagród do szkół i placówek

Najczęściej zadawane pytania

Czy Pentel narzuca technikę pracy plastycznej?

Technika jest jak najbardziej dowolna, jednak należy dostosować ją do bardzo długiej drogi transportowej. Praca powinna dotrzeć do Japonii w nienaruszonym stanie, by zawalczyć o najwyższe podium. Jej rozmiar nie powinien przekraczać 54x38cm. Nie akceptujemy trójwymiarowych prac ani tych w formie fotografii, kopii, czy wydruków. Odrzucimy te, które będą posiadały w jakikolwiek sposób doczepione elementy odstające od płaszczyzny kartki jak i doklejone czy doczepione kuleczki z papieru, makaroniki, łańcuszki itp.

Czy na konkurs mogą zgłaszać się osoby indywidualne czy tylko ośrodki nauki i kultury?

Uczestnik może zostać zgłoszony do konkursu tylko i wyłącznie poprzez szkołę, dom kultury lub inną placówkę edukacyjną. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

Do kiedy należy przesłać prace? Czy podana na stronie data jest datą nadania czy otrzymania prac?

Termin nadsyłania prac upływa 31.10.2024r.  Jest to data do której prace powinny fizycznie dotrzeć do firmy Pentel Poland Sp. z o.o.